Ενδυνάμωση με Αντιστάσεις

Η ενδυνάμωση με αντιστάσεις είναι μια μέθοδος άσκησης που χρησιμοποιεί εξωτερικά βάρη ή τη δύναμη του ίδιου του σώματος για να αυξήσει την μυϊκή δύναμη και την αντοχή.

Μέσω διαφορετικών ειδών ασκήσεων, το πρόγραμμα αυτό προάγει τη μυϊκή ενδυνάμωση, βελτιώνει τη στάση του σώματος, και προσφέρει γενικότερα μια βελτιωμένη φυσική κατάσταση.

Δύναμη και Αντοχή

Ανακαλύψτε την Ενδυνάμωση με Αντιστάσεις

Η Ενδυνάμωση με Αντιστάσεις αποτελεί μια πολύπλευρη μέθοδο άσκησης, η οποία στοχεύει στην αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής. Χρησιμοποιώντας είτε εξωτερικά βάρη, όπως βαράκια και αλτήρες, είτε τη δύναμη του ίδιου του σώματος μέσω σωματικής αντίστασης, η μέθοδος αυτή προσφέρει ένα ολιστικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Μέσω της συστηματικής και προοδευτικής εφαρμογής διάφορων ασκήσεων, οι ασκούμενοι αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, βελτιώνουν τη στάση του σώματος και επιτυγχάνουν μια ισορροπημένη μυϊκή ανάπτυξη. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη τραυματισμών, την αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της ολικής φυσικής επίδοσης.

Classes

01.
Αρχάριοι

Τα μαθήματα για αρχάριους προσφέρουν μια εισαγωγή στην ενδυνάμωση με αντιστάσεις, κατάλληλα για όσους ξεκινούν την άσκηση αυτή. Εδώ, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις βασικές αρχές και τεχνικές, με στόχο την ανάπτυξη της σωστής στάσης του σώματος και την απόκτηση βασικής μυϊκής δύναμης.

02.
Μεσαίοι

Στο μεσαίο επίπεδο, οι ασκούμενοι εντείνουν την προπόνηση με πιο περίπλοκες και απαιτητικές ασκήσεις. Στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση και βελτίωση της μυϊκής αντοχής, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού και της ευλυγισίας. Τα μαθήματα είναι πιο δυναμικά και προκλητικά, προσφέροντας μια πληρέστερη εμπειρία ενδυνάμωσης.

03.
Προχωρημένοι

Τα μαθήματα για προχωρημένους είναι σχεδιασμένα για όσους έχουν ήδη σημαντική εμπειρία και ικανότητα στην ενδυνάμωση με αντιστάσεις. Εδώ, οι ασκήσεις είναι ιδιαίτερα προχωρημένες, απαιτώντας υψηλό επίπεδο δύναμης, συντονισμού και αντοχής. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα στη μέγιστη ενδυνάμωση και βελτίωση της σωματικής απόδοσης.

Οφέλη της Ενδυνάμωσης με Αντιστάσεις

Yoga

Yoga is distinctly different from other kinds of exercise. It generates motion without causing strain and imbalances in the body. Yoga is for every body.

Ativo offers Hatha, Vinyasa, Ashtanga and Kripalu yoga classes to appeal to a wide audience.

In addition we also offer specialty classes including Yoga for Pregnancy, Yoga for Back Pain, Yoga for Ostoeporosis and Yoga for Runners and Cyclists. All classes hold a maximum of 5-6 people and pre-registration is required.

Join us today!

Get a Ativo membership now, and join a squeaky clean and spacious club!

I want to:

Tell us a little about your fitness goals. You can select more than one.

Select your plan:

Choose the most comfortable way to train.

I’am:

Add some information so we can contact you.